Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

§1

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych przez serwis internetowy www.wyszukiwarka-firm.pl (dalej „Serwis”) jest Bartłomiej Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Kalinowski z siedzibą w Węgrzcach, Ul. Forteczna 1, 32-086 Węgrzce, NIP: 5482605648, REGON: 369641575 (dalej „Administrator).

 

§2

Dane przetwarzane przez Administratora

Dane przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej):

a)     Login;

b)     nazwa przedsiębiorstwa;

c)      imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej;

d)     adresy prowadzenia działalności gospodarczej z kodem pocztowym i współrzędnymi geograficznymi;

e)     adres do korespondencji;

f)       adres strony internetowej przedsiębiorstwa;

g)     NIP;

h)     REGON;

i)       branże, w których działa przedsiębiorstwo;

j)       informacje dotyczące biznesowej specyfiki działalności przedsiębiorstwa;

k)     numery telefonów przedsiębiorstwa;

l)       adresy poczty elektronicznej przedsiębiorstwa;

m)    stanowisko;

n)     IP komputera.

 

§3

Cele i podstawy przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, NIP, REGON) przetwarzane będą w celu:

1.      zrealizowania obsługi zgłoszenia, tj. “zapytania” w formie telefonicznej, korespondencji e-mail lub korespondencji tradycyjnej, w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

2.      podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu jej wykonania (na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

3.      świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Pani/Panu treści znajdujących się w Serwisie, uwierzytelniania oraz autoryzowania dostępu do usług, a także obsługi konta w Serwisie www.wyszukiwarka-firm.pl, w tym również w celu realizacji usług oferowanych przez Administratora, obsługi różnych zgłoszeń (np. reklamacje), a także bieżący kontakt z Panią/Panem w powyższym zakresie (na zasadzie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

4.      realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

5.      prowadzenia powszechnej ogólnodostępnej bazy przedsiębiorców polegającej na prezentacji danych podmiotów gospodarczych w Serwisie, w celu wymiany informacji o usługach i produktach dostępnych na polskim rynku oraz łączenia dostawców z odbiorcami (na zasadzie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

6.      oferowania Pani/Panu dopasowanych reklam, jeśli wyrażono zgodę na takie działania lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w przypadku wykształcenia się relacji gospodarczej między Panią/Panem a Administratorem, a reklamy te dotyczą zarówno ofert Administratora, jak i podmiotów z nim współpracujących, przy czym przedstawiane reklamy zostają dostosowane indywidualnie do każdego użytkownika (tzw. „profilowanie”) poprzez korzystanie z:

a)     danych podanych bezpośrednio przez użytkownika,

b)     danych zgromadzonych przy korzystaniu przez użytkownika z usług Administratora,

c)      informacji dostarczonych przez strony trzecie,

d)     danych pochodzących z technologii reklamowych, takich jak pliki cookies,

e)     sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych,

(na zasadzie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

7.      prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania Serwisu www.wyszukiwarka-firm.pl, oferowanych produktów oraz usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji, zgromadzenia większej liczby odbiorców oraz pomagania w nawiązywaniu kontaktów i znajdowaniu możliwości biznesowych, a tym samym pełniejszej realizacji założeń Serwisu (na zasadzie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

8.      w celu badania rynku, badania opinii publicznej oraz dokonywania analizy gospodarczej w celu stałego poprawiania Serwisu (na zasadzie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

9.      monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych użytkowników przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (na zasadzie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

10.   archiwizacji danych polegającej na przeniesieniu danych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania na potrzeby realizacji innych prawnie uzasadnionych celów lub realizacji ustawowych obowiązków spoczywających na Administratorze (na zasadzie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

11.   niezbędnym do prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług (na zasadzie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

12.   ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (na zasadzie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 

§4

Okres przetwarzania danych

Okres, przez który Administrator przetwarza dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy są przetwarzane aż do jej wykonania, a po wykonaniu maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora są przetwarzane aż do czasu jego realizacji bądź zgłoszenia sprzeciwu. Dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony maksymalnie o czas niezbędny do dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

 

§5

Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych może udostępniać Pani/Pana dane podmiotom z nim współpracującym, w szczególności firmie IT, firmie serwisującej sprzęt, firmie zapewniającej dostęp do poczty mailowej, operatorom pocztowym, firmie kurierskiej, firmie prawniczej, firmom świadczącym usługi doradcze lub audytowe. Administrator może również udostępnić Pani/Pana dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim prawny obowiązek. Administrator Pani/Pana danych nie przekazuje tych danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

§6

Uprawnienia

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Nadto, ma Pani/Pan:

1.      prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;

2.      prawo żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;

3.      prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych;

4.      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych;

5.      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

6.      prawo żądania przenoszenia Pani/Pana danych;

7.      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

8.      prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

§7

Kontakt i realizacja uprawnień

W przypadku zamiaru realizacji Pani/Pana praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie zgodnie z poniższymi informacjami.

 

Administrator danych osobowych:

Bartłomiej Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Kalinowski z siedzibą w Węgrzcach, Ul. Forteczna 1, 32-086 Węgrzce, NIP: 5482605648, REGON: 369641575

e-mail: kontakt@banermediagroup.pl

 

§8

Pliki cookies

1.      Czym są pliki cookies?

Są to dane informatyczne – informacje tekstowe zapisywane na urządzeniach końcowych (np. komputerze czy urządzeniu mobilnym) używanych przez odwiedzających witrynę internetową https://www.wyszukiwarka-firm.pl/. Pliki cookies nie ingerują w integralność urządzenia użytkownika, danych ani używanego przez niego systemu.

2.      Pliki cookies wykorzystywane są:

a)     w celu zapewnienia dostępu do danego serwisu;

b)     w celach statystycznych, których dane pozwalają na zobrazowanie sposobu korzystania przez użytkownika z witryny internetowej.

3.      Zgoda i ustawienia cookies.

Zgoda na wykorzystanie plików cookies wynika z domyślnych ustawień używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarek internetowych poprzez zmianę lub odwołanie zgody na korzystanie z technologii cookies. Informacje o ustawieniach plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych użytkownik może znaleźć pod adresem:

       https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl – Google Chrome;

       https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek – Mozilla Firefox;

       https://support.microsoft.com/kb/278835/pl – Internet Explorer;

       https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 – Microsoft Edge;

       https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies – Opera;

       https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac, https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 – Safari.

 

§9

Google Maps

1.      Użytkownik witryny internetowej za dobrowolną zgodą (na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) ma możliwość skorzystania z mapy w postaci Google Maps należącej do firmy Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA.

2.      Google LLC rejestruje informacje dotyczące urządzeń, dane protokołów (również adres IP) i  dane dotyczące lokalizacji. Dane osobowe przesyłane są na serwer należący do Google LLC.

3.      Google LLC przestrzega zasad ochrony danych osobowych w UE w ramach programu „US PrivacyShield”.